ταξίδι στη γη των θεών

Nέα > ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2013-Όλες οι πληροφορίες για τους Τουριστικούς Επαγγελματίες

Πληροφορίες για Τουριστικούς Επιχειρηματίες

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6 ΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ :

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΗΜΕΡΑ 2013- 2014
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6ΗΜΕΡΩΝ 2013 - 2014
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 6ΗΜΕΡΩΝ 2013 - 2014
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ 2013 - 2014
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 6ΗΜΕΡΩΝ 2013 - 2014
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ 6ΗΜΕΡΩΝ 2013 - 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΗΛΙΚΙΑΣ :

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Γ΄ΗΛΙΚΙΑΣ 2013-2014
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Γ΄ ΗΛΙΚΙΑΣ 2013 - 2014
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Γ΄ ΗΛΙΚΙΑΣ 2013 - 2014
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΩΝ 2013 - 2014
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  Γ' ΗΛΙΚΙΑΣ 2013 - 2014

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2013-2014

Δελτίο Τύπου για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2013-2014

Απόφαση Έγκρισης της Α’ Φάσης του Προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» 2013-2014

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - (ΟΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 24-5-2013 ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 6ΗΜΕΡΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΟΓΑ.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - (ΟΓΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 2013
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΓΑ/ ΛΑΕ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2013
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 2013
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 2012

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 2013
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΓΑ/ ΛΑΕ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2013
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 2013
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 2012