ταξίδι στη γη των θεών

Σχετικά > Μέλη Δ. Σ.

Λάμπρου - Ξυπτερά Ευαγγελία : Πρόεδρος

Τσιτλακίδης Ηρακλής : Γενικός Γραμματέας

Λαλούμης Νικόλαος : Ταμίας

Ζώβας Γεώργιος

Καραλής Γεώργιος

Μαλιώρας Νικόλαος 

Παπαδόπουλος Ιωάννης

Τοπαλίδης Δημήτριος  

Χαλκίδης Καλλίστρατος